Feiten en cijfers

Er is veel statistische informatie over Breda beschikbaar.

Breda in cijfers

Het informatiesysteem Breda in Cijfers bevat ruim 1.000 onderwerpen rondom thema’s als demografie, wonen, voorzieningen, economie, mobiliteit, bestuur en veiligheid - op het niveau van postcodes, buurten/wijken en gemeente.

Data Portaal Breda

In het Data Portaal Breda vindt u veel openbare en open data van de gemeente.

Wijk en buurt

U vindt in het Data Portaal ook veel informatie over de ruimtelijke indeling van buurten en wijken van de stad. Van de wijk- en buurtindeling is ook een digitale kaart beschikbaar.