Internationale hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit

In 2019 is de nieuwe economische visie van de gemeente Breda verschenen. Hieronder lichten we de hoofdlijn van deze visie kort toe.

Het economisch DNA

Breda is een stad met veel kwaliteiten. Mensen wonen en werken er graag en voelen zich verbonden met elkaar en de stad. De historische binnenstad biedt een groot aanbod aan winkels, horeca en evenementen. De gunstige geografische ligging heeft sterke aantrekkingskracht op nationaal en internationaal bedrijfsleven. De suikerindustrie vanuit het verleden is geleidelijk vervangen door zakelijke dienstverlening en de huidige kenniseconomie. Handel en ondernemerschap behoren tot het Bredase DNA; het toepassen van nieuwe technologie en creativiteit vloeit daar logisch uit voort net als het vermarkten van al die kwaliteit. De beste hogescholen van Nederland staan in Breda. Deze vijver aan kennis en talent is metaforisch het ‘nieuwe suiker’, de grondstof die Breda volop benut in het technologisch-digitale tijdperk.

Grote uitdagingen

Als Breda deze kwaliteiten met scherpe focus en gezamenlijk met ondernemers, onderwijs en overheid inzet, kan de stad de toekomst aan. Mondiaal tekenen zich diepgaande veranderingen af: nieuwe technologieën, klimaat- en energievraagstukken, verschuiving van economische machten. Het tijdperk is uitdagend en veel zaken zijn complex en onvoorspelbaar. Zonder extra inspanningen blijft economische groei in West-Brabant naar verwachting achter. Dit wordt mede veroorzaakt door de vele traditionele MKB-bedrijven met een businessmodel dat aan het einde van de levenscyclus zit (de zogeheten cash cows). Vernieuwing is noodzaak! Over 15 jaar is in feite ieder bedrijf een IT-bedrijf en leiden duurzaamheidseisen tot totaal nieuwe verdienmodellen.

Ambitie van Breda

Het Bredase bestuursakkoord ‘Lef en Liefde 2018-2022’ spreekt over kansen om Bredase economische voorspoed te verzilveren voor meer welvaart en meer keuze in banen. Dit impliceert de opdracht om een nieuwe economische visie te vormen samen met stakeholders uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs; samen strategische keuzes te maken en te werken aan effectieve uitvoering. Het resultaat van dit gezamenlijk optrekken is een praktisch systeem van economisch navigeren, waardoor kansen optimaal benut worden om Breda ook in de toekomst economisch gezond en welvarend te houden. Met een focus op toegepaste innovatie en een sterk ecosysteem waarin ondernemerschap in de breedte kan bloeien heeft Breda de ambitie om een internationale hotspot te worden voor toegepaste technologie en creativiteit.

Visie: Internationale Hotspot voor Toegepaste Technologie en Creativiteit

In 2030 excelleert Breda als ‘internationale hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit’. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden vormen een levendig en effectief ecosysteem waarin mensen doelgericht samenwerken aan versterking van de economie en aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Zo wordt de economie in de breedte versterkt, nemen werkgelegenheid, inkomen en brede welvaart van Bredanaars toe en wordt de stad ondernemender, verrassender en groener.

Meer lezen:

Economische Visie

Verhaal van Breda