Sterk economisch herstel zet verder door in 2018; Arbeidsmarkt gunstiger dan in voorgaande jaren

Het economisch herstel zet in 2018 verder door. Het aantal banen groeit, de arbeidsmarkt verbetert, het vertrouwen bij producenten en consumenten neemt toe en ook op de vastgoedmarkt zijn inmiddels de eerste tekenen van herstel zichtbaar. Het is nu zaak om deze groei verder te bestendigen en daarbij te zorgen dat de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals) zo evenwichtig mogelijk worden gerealiseerd.

Geplaatst op
Economische barometer bijeenkomst

• In 2018 zet het banenherstel - dat vorig jaar is ingezet - verder door. Het aantal banen komt naar verwachting uit op 103.900. Het aantal startende ondernemers neemt af.

• De arbeidsmarkt is sterk verbeterd en neigt met de verwachte economische groei in bepaalde sectoren en beroepsgroepen zelfs naar krapte. De werkloosheid neemt verder af en het aantal vacatures neemt sterk toe. Echter de tegenstellingen met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van personen wordt steeds groter.

• Het producentenvertrouwen is sterk toegenomen. Ook het consumentenvertrouwen is verder gestegen. Consumenten zijn vooral positief over de economische situatie in de komende 12 maanden. De koopbereidheid is echter nog beperkt.

• De Bredase vastgoedmarkt ervaart nog altijd de gevolgen van de afgelopen economische crisis. Voor kantoren neemt het commercieel aanbod inmiddels af. Voor bedrijven neemt het aantal m2 commercieel aanbod, na een kleine afname in 2016, weer toe. Ten opzichte van juli 2016 is er sprake van een toename van circa 31.000 m2, dat is een toename van 15%. De winkelleegstand is voor het eerst sinds de economische crisis gedaald naar 6,5 % (in m2 WVO). Landelijk is dit 7,2%.

• Breda is halverwege het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen. In 2017 is 50,8% van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties gerealiseerd. Dat is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde en ligt net iets boven het gemiddelde van de grote(re) steden. Daarbij is in Breda – net als in de meeste gemeenten in Nederland - een groei zichtbaar op het gebied van economie en ecologie, maar juist een afname op het gebied van het sociaal cultureel kapitaal. Het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen is overigens het meest effectief, wanneer de drie kapitalen zich evenwichtig ontwikkelen.

De barometer van dit jaar is gepresenteerd op dinsdagavond 3 april 2018 tijdens de feestelijke uitreiking van de Business Awards in de Grote Kerk van Breda. De presentatiefilm met de samenvatting van de resultaten van het onderzoek en de stand van de Economische Barometer Breda in 2018 kunt u hier terugzien.