Over de barometer

De Economische Barometer Breda is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Avans Hogeschool, Gemeente Breda en Rabobank Breda. Er wordt, aan de hand van een aantal indicatoren, een beeld geschetst van de economische vooruitzichten in Breda. 

Door samenwerking en inzet van de Economische Barometer als sturings-instrument streven de drie partners naar een versterking van de economische positie van Breda in een steeds groter wordende regio. 

Het meetinstrument Barometer

Hoe werkt de barometer?

De Economische Barometer Breda geeft een indicatie over de economische verwachtingen voor Breda. Het gaat daarbij onder andere om indicatoren die een voorspellende waarde hebben voor de ontwikkelingen op korte termijn en die het mogelijk maken te anticiperen op veranderingen in het lokale economische klimaat.

De barometerstand voorspelt de ontwikkeling van de verschillende onderdelen die in de thermometer zijn opgenomen. De barometer en de thermometer kunnen dan ook niet los van elkaar gezien worden. De barometerstand is opgebouwd uit drie componenten: macro-economische ontwikkelingen; early warners en locale economische basiscondities.

Voor wie is de barometer bedoeld?

Voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de sociaal-economische ontwikkelingen om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen en sturingsbeleid te kunnen ontwikkelen. Voor economische beslissers in bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties, die up-to-date geïnformeerd willen blijven over onderwerpen als bedrijven, beroepsbevolking, werkgelegenheidsontwikkeling, arbeidsmarkt, concurrentiekracht en duurzaamheid.

Macro-economische ontwikkelingen: impact voor Breda

Hoe de conjuncturele economische situatie er in Breda uitziet, wordt in de eerste plaats bepaald door landelijke economische ontwikkelingen. In het verleden is gebleken dat een verslechtering van de landelijke economische situatie een directe invloed heeft op de economische kernindicatoren in Breda, zoals het niveau van werkloosheid, werkgelegenheid en inkomen.

Early warners

In de barometer zijn indicatoren opgenomen die niet beïnvloedbaar zijn maar wel een duidelijke signaalfunctie hebben: de early warners. Deze indicatoren kunnen aanleiding geven tot beleidsacties. Het gaat daarbij om het producentenvertrouwen, krapte op de arbeidsmarkt en de situatie op de vastgoedmarkt.