Economische focus

Breda streeft naar een vitale regionale en lokale economie, met voldoende werkgelegenheid. Daarom zetten we in op het stimuleren en faciliteren van de volgende kansenrijke sectoren:Alhoewel de brede economische structuur Breda in onzekere tijden heeft behoed voor hele diepe dalen, mogen we niet achterover leunen. Breda is de afgelopen jaren ongeveer zesduizend banen kwijtgeraakt. Daarbij blijft de economische groei in de regio West-Brabant de laatste jaren achter bij die van de provincie als geheel, laat staan die van Oost-Brabant. Volgens de Economische Barometer Breda gaat het voorzichtig een beetje beter met onze economie, voor 2017 staat de barometer in de plus op een 6,3.

Speerpunten

De Gemeente Breda heeft sinds eind 2016 een nieuwe Economische Agenda Breda. Deze is samengesteld met input van ondernemers en is de basis voor het economisch stimuleringsbeleid. Centraal hierin staat dat we dit samen doen met de stad. Ook is het Verhaal van Breda verder uitgewerkt. Breda heeft van oudsher een grote aantrekkingskracht vanwege haar ligging. En vandaag is Breda nog steeds een stad van internationale verbindingen. De enige Nederlandse stad waar de snelle treinverbindingen naar Parijs en Berlijn elkaar gaan kruisen. Dat maakt Breda uniek. Die ligging benutten we om Breda op de kaart te zetten als ‘Internationale Schakelstad’. Het positioneren van Breda als ‘Internationale Schakelstad’ gaat niet alleen over ligging, maar ook over een stad waar het goed werken en wonen is, in een groene en historische omgeving, waar mensen elkaar ontmoeten en aandacht hebben voor elkaar. Het Verhaal van Breda gaat de gemeente samen met de nieuwe citymarketingorganisatie en partners in de stad vormgeven.

Focus op Ondernemerschap

Het beleid begint derhalve bij bevordering en ondersteuning van – vooral vernieuwend – ondernemerschap. Dit krijgt al op vele wijzen gestalte, van ondernemerschapsonderwijs tot de startersondersteuning van de gemeente zelf.

Het gemeentebestuur wil de komende jaren een stap verder gaan: het gaat dan in een aantal gevallen om dat beslissende zetje voor een innovatieve startende, of doorgroeiende onderneming of wellicht die nieuwe toepassing, en juist ook om verfijning en versteviging van verbindingen: tussen ondernemers en de kennisinstellingen van de stad, tussen ondernemers onderling, die elkaar vooruit kunnen helpen. Het zijn generieke maatregelen om ondernemerschap en groei te stimuleren, maar het is tegelijkertijd maatwerk per bedrijf.

Aanjagers

Om verdere stimulering aan te zwengelen wordt naast de generieke ondersteuning op groei de focus gelegd in de combinatie van ondernemerschap met vier “aanjagers” die passen bij de stad en die kunnen zorgen voor vernieuwing en innovatie. Het gaat hier om:

Internationale stad

Door de ligging op een knooppunt van vervoersstromen, het nieuwe (HSL) station, de hoog opgeleide beroepsbevolking en het prettige woonklimaat is Breda aantrekkelijk voor internationale bedrijven. De zakelijke dienstverlening is een grote sector in Breda met een hoge toegevoegde waarde en een positieve groeiverwachting. De ligging heeft ook gezorgd voor veel bedrijvigheid in de (groot)handel en logistiek en vestiging van het kennisinstituut Dinalog. Door te internationaliseren kunnen ook gevestigde bedrijven verder groeien. Wat we willen bereiken is dat Breda zijn internationale potentie verder gaat benutten. Door gerichte acquisitie, goede verbindingen, internationaal onderwijs en een internationaal vestigingsklimaat.

Stad van toegepaste technologie

Breda is een stad met een aantal uitstekende instellingen voor hoger onderwijs, kennisinstellingen en expertisecentra. Vooral op het gebied van het toepassen van nieuwe technologie en nieuwe kennis in combinatie met ondernemerschap kan de stad kansen pakken. Denk aan logistieke kennis, gaming, 3d-technieken, biobased, sustainable business, etc. De uitdaging is om slimmer te gaan werken, nieuwe technologieën toe te passen en zo te komen tot innovaties en groei. Door zelf innovaties toe te passen in het beheer van de stad, door living labs te faciliteren en bedrijven en kennis te koppelen. Dat kan in alle sectoren maar de focus ligt op industrie, logistiek, zorg en binnenstad.

Creatieve stad

De creatieve sector is de snelst groeiende sector van Breda. De opleidingsinstituten AVANS (St. Joost, CMD) en NHTV (Games en Media) leveren veel goed opgeleide mensen af die veelal een eigen bedrijf beginnen. De creatieve sector kan de hefboom zijn voor innovatie in andere sectoren. Veel bedrijven zijn nog relatief onbekend met de mogelijkheden van gamification, animaties, imagineering en andere toepassingen van verbeelding om met onverwachte oplossingen te komen voor complexe problemen.

We willen bereiken dat de creatieve sector meer verbonden raakt met andere sectoren, dat kan door een podium te bieden zodat creatieve bedrijven kunnen laten zien wat ze allemaal kunnen en door crossovers te maken met andere sectoren.

Stad met beleving

Breda heeft van oudsher veel te bieden, een historische binnenstad, winkels, horeca, evenementen. Bourgondisch en gezellig worden snel als kenmerken genoemd, door de eigen bewoners, maar ook door bezoekers. Maar er is veel concurrentie tussen steden en je moet zorgen dat je onderscheidend en vernieuwend bent. Mensen willen verrast worden, een beleving hebben, een toegevoegde waarde voelen. Door de vergrijzing zijn er meer ouderen die iets te besteden hebben, maar ook de jongeren wil je binden.

Breda kan zich onderscheiden en vernieuwen door beleving centraal te stellen. We hebben hiervoor de nodige kennis, bijvoorbeeld bij de NHTV. Er kunnen nieuwe technieken worden ingezet zoals digitale technologie, big data toepassingen en imagineering. Het gaat om de experience; in het winkelen, erfgoed beleving, water in de stad, (dance-) evenementen en sport.

Meer lezen:

Economische Agenda Breda

https://www.breda.nl/gemeente/nieuws/persberichten/breda-presenteert-economische-agenda-om-werkgelegenheid-te-stimuleren

Verhaal van Breda

https://www.breda.nl/gemeente/verhaal-van-breda